TOP 12 INFLUENCER TRONG LĨNH VỰC Ô TÔ/AUTOMOBILE TRÊN NỀN TẢNG FACEBOOK

Oto là mặt hàng luôn khiến người mua đắn đo trong việc lựa chọn. Vì vậy, các influencer trong ngành này phải có kiến thức tốt để đưa ra những thông tin chính xác. 

Dưới đây là TOP 20 cái tên influencer sẽ giúp bạn lựa chọn được một chiếc xế yêu trên nền tảng facebook.