TOP 12 INFLUENCER TRONG LĨNH VỰC CHĂM SÓC CON, HOT MOM/HOT DAD TRÊN NỀN TẢNG FACEBOOK

Xinh đẹp, thông minh, tháo vát là những gì mà Hot Mom đã đem lại cái nhìn mới về những người mẹ trẻ. Sở hữu gia đình hạnh phúc, tận hưởng cuộc sống, những Hot Mom/Hot dad cũng góp phần chữa bệnh “ sợ lập gia đình” của nhiều bạn trẻ.

Dưới đây là TOP 20 influencer trong lĩnh vực chăm sóc con, Hot Mom/Hot Dad trong lĩnh vực facebook.